• . Kotnikova ulica 4
  1000 Ljubljana
  p.p. 4444
  . 01 2348840
  . 041 359 977
  .
  . 01 2348855

  . 01 2348848 / ravnatelj
  . 01 2348849 / tajništvo
  . 01 2348847 / računovodstvo
  . 01 2348854 / svetovalna sl.
  . 01 2348858 / vodja prehrane
  . 01 2348857 / kuhinja
  . 01 2348862 / hišnik
  . 01 2348861 / računalnica
  . 01 2348859 / pralnica
  . 01 2348853 / vzgojitelj A
  . 01 2348856 / vzgojitelj B
  . 01 2348860 / vzgojitelj C
  . matična št.: 5055555000
  davčna št.: SI60977329
 • več...

Razpis Angelinega sklada

6. april 2012

Odbor Angelinega sklada pri DDT razpisuje finančno pomoč družinam dijakov DDT. Podpora bo podeljena v obliki plačila oskrbnine za mesec maj 2012.

Dijaki DDT, ki so uspešni v šoli in primerni v domu, njihove družine pa prejemajo majhen letni dohodek, lahko do 4.5.2012 oddajo vloge pri svojih vzgojiteljih. Vlogam je potrebno priložiti tudi fotokopijo odločbe o otroškem dodatku prosilca za leto 2011.
Odbor bo obravnaval le pravočasno oddane vloge.