Razpis Angelinega sklada

Odbor Angelinega sklada pri DDT razpisuje finančno pomoč družinam dijakov DDT. Podpora bo podeljena v obliki plačila oskrbnine za mesec maj 2012.

Dijaki DDT, ki so uspešni v šoli in primerni v domu, njihove družine pa prejemajo majhen letni dohodek, lahko do 4.5.2012 oddajo vloge pri svojih vzgojiteljih. Vlogam je potrebno priložiti tudi fotokopijo odločbe o otroškem dodatku prosilca za leto 2011.
Odbor bo obravnaval le pravočasno oddane vloge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *