Angelin domski sklad

 

V Dijaškem domu Tabor deluje domski sklad, poimenovan po gospe Angeli, dobrotnici iz Amerike. Namen Angelinega domskega sklada je obogatitev in dvig kvalitete bivanja in preživljanja prostega časa dijakov v Dijaškem domu Tabor ter finančna pomoč družinam naših dijakov, ki se znajdejo v izredni situaciji.

Zbrana sredstva namenjamo financiranju sredstev ali storitev, ki bodo prispevale h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa naših dijakov in k spodbudnejšemu učnemu okolju v domu. Pomembno nam je, da dijake spodbudimo in privabimo k preživljanju prostega časa v domu, kjer smo tudi mi. Na ta način bomo dosegali večji del dijakov našega doma in storili več za skupnost.

En del zbranih sredstev pa bomo namenjali za primere izrednih situacij, v katerih bi se znašle družine naših dijakov, ki bi potrebovale finančno pomoč. Starši ali dijaki lahko zaprosijo za finančno pomoč tako, da se obrnejo na vzgojitelje, svetovalno delavko ali ravnateljico. O dodelitvi pomoči bo nato odločal upravni odbor Angelinega domskega sklada.

Če nas želite pri delovanju domskega sklada podpreti, vas prosimo, da stopite v stik s svetovalno delavko, Margareto Cerk Čevka.

T: 01/234-88-54

E: margareta.cerk@ddt.si