Tečaj CPP in PP

 

V sodelovanju z zunanjim izvajalcem 2 krat letno razpišemo tečaja CPP in PP. 

  • Tečaj CPP
    Prometnim udeležencem približa in pojasni vse tisto kar vpliva na varnost cestnega prometa. Dijaki se naučijo naučili vse potrebno za varno vožnjo in seveda za uspešno opravljen vozniški izpit. Udeleženci dobijo evidenčni karton, kar je pogoj za začetek vožnje. 

  • Tečaj PP
    Skozi predavanja in praktične vaje zajema vse ukrepe, ki jih opravimo od trenutka, ko je človek poškodovan do predaje poškodovanca medicinskemu osebju. Zakon zahteva od vsakega voznika, da pomaga ob prometni nezgodi. Neznanje ni opravičilo.