Tutorstvo

 

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je projekt, s katerim novincem olajšamo prihod v Ljubljano in bivanje v našem dijaškem domu.

S pomočjo tutorstva dosegamo, da se dijaki novinci v domu počutijo sprejete in bolj vključene. S tem krepimo občutek varnosti, pripadnosti in socialne sprejetosti novincev ter ponudimo medsebojno pomoč med dijaki.

 

In kdo je tutor?

Tutor v prevodu pomeni skrbnik, varuh; tutorstvo v dijaškem domu pa pomeni vodeno pomoč novincem s strani starejših dijakov.

Med najpogostejšimi oblikami pomoči so svetovanje, nudenje učne pomoči ali kakšne druge pomoči, biti na voljo za razna vprašanja, povezana s šolo ali dijaškim domom, poslušanje in nudenje podpore.

Predvsem v prvem tednu bivanja novincev tutorji odigrajo pomembno vlogo, tako da je prehod iz prejšnjega osnovnošolskega ritma v nov srednješolski ritem veliko lažji.