Cena oskrbnine bivanja v dijaškem domu

 

Izhodiščna cena oskrbnine za dijake v dijaških domovih od 1.9.2023 znaša 256,79 eur na mesec (SKLEP O IZHODIŠČNI CENI OSKRBNINE V DIJAŠKIH DOMOVIH ZA LETO 2023/24 z dne 23.8.2023, MIZŠ).