Inštrukcije

 

Prizadevamo si, da bi bili naši dijaki celo šolsko leto uspešni na šolskem področju, zato v dijaškem domu organiziramo inštrukcije.

Dijakom nudimo učno pomoč iz: 

  • matematike,
  • fizike,
  • slovenščine,
  • angleščine,
  • nemščine,
  • španščine in
  • italijanščine.