Domska skupnost

 

Temeljna enota domske skupnosti je vzgojna skupina, ki izvoli predsednika oz. predstavnika skupine, ki sestavlja predsedstvo domske skupnosti. V predsedstvu domske skupnosti sta po en predstavnik vzgojne skupine in njegov namestnik, sestankom predsedstva domske skupnosti pa se lahko pridružijo tudi dijaki, ki sami izrazijo željo po sodelovanju. Domska skupnost je zastopana s strani vseh dijakov doma, ki z demokratičnim dialogom sooblikujejo življenje v domu, obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojnim delom in upravljanjem, in dajejo organom doma pobude in predloge.

Cilji oziroma namen domske skupnosti:

  • aktivno vključevanje dijakov v življenje v domu in soustvarjanje domskega vzdušja;
  • prizadevanje za kulturne odnose v dijaškem domu in kakovostno preživljanje prostega časa;
  • pridobivanje praktičnih izkušenj ob prevzemanju odgovornosti za izvedbo nalog;
  • razvijanje kritičnosti, samoiniciativnosti in odgovornosti.

Domska skupnost DDT deluje projektno in s svojim delom zaobjema kulturno-zabavne dogodke, promocijske dogodke, projekcije filmov, svetovalno-informativne dogodke ter humanitarne akcije. Sestanki dijaške skupnosti potekajo enkrat mesečno v za dijake ustreznem terminu.