Zaposleni

Svet doma

- Primož Urank - predsednik

- Larisa Škrbec

- France Žagar

- Miha Jarc

- Stane Švigelj

- Rok Radovan - MOL

- Branka Langerholc - ministrstvo

- Marko Čabranja - ministrstvo

- Fabian Fontanot - dijak

- Teja Butala - dijak

- Irena Pezdir - starš

- Robert Šantelj - starš

- Arsen Kovač - starš

Svet staršev

- B1 - Matija Špacapan

- B2 - Andrej Šijanec

- B3 - Fredi Fontanot

- B4 - Tomo Lenarčič

- C1 - Božo Robnik

- C2 - Irena Pezdir

- C3 - Saša Delač

- A1 - Arsen Kovač

- A2 - Robert Šantelj

- A3 - Anica Penko

Ravnatelj

- mag. Šemso Mujanovič

Strokovni delavci

Strokovni aktiv stavbe A

- Primož Urank - predstojnik

- Vid Florjanc

- Natalija Kokot in Urška Filipič

Strokovni aktiv stavbe B

- Saša Šterk - predstojnica

- Brina Fras

- France Žagar

- Valerija Pegam

Strokovni aktiv stavbe C

- Stane Švigelj - predstojnik

- Jože Kastelic

- Jerneja Verboten

Svetovalna služba

- Margareta Cerk

Administrativno-tehnični delavci

Računovodstvo

- Stanka Rebec

Poslovna sekretarka

- Mateja Ferjan

Vzdrževalec učne tehnologije

- Matjaz Gulja

Vzdrževalec - hišnik

- Zoran Bainović

Vodja prehrane

- Katarina Romih Brulc

Kuhinjsko osebje

- Marko Širec

- Irena Jurečič

- Štefica Ivanjko

- Eva Virag

- Kordež Slađana

- Josipa Fuker

- Katarina Suhadolnik

Varnostniki in vratarji

- Dejan Mandič

- Miha Jarc

- Matic Mirtič

- Edvard Schumet

Čistilke

- Marjana Zakotnik

- Zvezdana Dolničar

- Amra Džakulić

- Larisa Škrbec

- Tehvida Puškar

Perica

- Jožica Humek

Referent za študente

- Mateja Ferjan