Kuharske delavnice in čajanke

 

Na kuharskih delavnicah pripravljamo različne jedi in se spoznavamo s
svetovno kulinariko. Dijaki samostojno sodelujejo pri pripravi različnih
enostavnih jedi in spoznavajo postopek priprave, jed poskusijo in jo
ovrednotijo, se naučijo ustrezne higiene ter čiščenja po uporabi.

Vsak teden se z dijaki dobimo v pisarni svetovalne delavke na čajanki.
Klepetamo in družimo se ob čaju, in si na ta način krajšamo čas, se
spoznavamo in govorimo o temah, ki so nam tisti trenutek pomembne.