Subvencija za več dijakov v domu

 

MIZŠ vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka.

Od 1.9.2023 je višina sofinanciranja plačil stroškov bivanja v dijaškem domu za starše, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenih več otrok, enaka celotni vrednosti izhodiščne cene oskrbnine, ki znaša 256,79 evrov mesečno.

Vloga za subvencijo: Vloga
(vlogo je potrebno oddati vsako šolsko leto v septembru)