Svetovalna služba

 

Margareta Cerk Čevka, univ. dipl. soc. del.

Telefon: 01 234 88 54
Email: margareta.cerk@ddt.si

V stik z menoj lahko stopite preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno v pisarni, ki se nahaja v stavbi A, na desnem koncu hodnika.

URNIK SVETOVALNE SLUŽBE

 • ponedeljek – od 8. do 14. ure
 • torek – od 15. do 21. ure
 • sreda – od 12. do 18.ure
 • četrtek in petek – od 8. do 14. ure.

V času šolskih počitnic: od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

 

Svetovalna služba v domu je namenjena:

 • dijakom in njihovim staršem/skrbnikom,
 • vzgojiteljem in ostalim zaposlenim,
 • svetovalnim službam srednjih šol, ki jih obiskujejo dijaki ter
 • organizacijam, s katerimi sodelujemo na ravni doma ter ostalim zunanjim institucijam in sodelavcem.

Preko različnih oblik individualnega in skupinskega dela svetovalna služba deluje povezovalno, sodelovalno in ustvarja spodbudno okolje v domu.  

DEJAVNOSTI SVETOVALNE SLUŽBE:

 • VPIS in IZPIS iz doma (razgovori z dijaki in starši, sodelovanje z vzgojitelji) ter pomoč pri iskanju novih oziroma drugih možnosti šolanja ali nastanitve.
 • Posebna podpora pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, preusmerjenim dijakom/dijakinjam ter pri prehajanju na naslednjo stopnjo izobraževanja in pri karierni orientaciji. 
 • Sodelovanje z vzgojitelji pri različnih pedagoških dejavnostih, pri organizaciji in vodenju delavnic ter dodatnih interesnih dejavnosti za dijake/dijakinje. 
 • Organizacija informativnega dne skupaj z dijaki, vzgojitelji, vodstvom in drugimi delavci doma.
 • Biti na voljo za kakršnakoli vprašanja, dileme, stiske dijakov, njihovih staršev/skrbnikov ali vzgojiteljev in drugih (so)delavcev doma.
 • Sodelovanje pri izbiri načina izrekanja vzgojnih ukrepov ter možnostih za popravo škodljivih posledic dijakovega ravnanja.
 • Podpora pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov in njihovih družin, podpora pri soočanju z različnimi vzgojno-izobraževalnimi in čustveno-vedenjskimi izzivi.