Vpis

 

Vsi dijaki in dijakinje, ki želite v šolskem letu 2024/25 bivati v Dijaškem domu Tabor, izpolnite prijavnico in jo najkasneje do 2.4.2024 pošljite:

 • preko navadne pošte na naš naslov:
  Dijaški dom Tabor, Kotnikova ul. 4, 1000 Ljubljana
  ali
 • skenirano/fotografirano na e-naslov:
  info@ddt.si

Lepo vabljeni!

Dijakom in dijakinjam, ki pri nas že bivate, prijavnice ni potrebno ponovno oddajati. Izjema ste le tisti, ki se vpisujete na »PTI« programe. 

Ne pozabite, da se lahko prijavite samo za en dijaški dom, v katerem želite bivati, prenos prijave pa je mogoč do 3.7.2024. 

Prijavljeni kandidati boste o izbiri ali o nadaljnjem postopku vpisa pisno obveščeni. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

Vpis sprejetih kandidatov v Dijaški dom Tabor bo potekal v prostorih doma (Kotnikova ulica 4) v času uradnih ur predvidoma v začetku julija 2024.

Na vpisu boste izpolnili in podpisali:

 • dva izvoda nastanitvene pogodbe (en izvod ostane nam, drugi je vaš),
 • soglasje staršev/dijaka oziroma zakonitih zastopnikov in
 • uvodni vprašalnik za novince.

Na dan vpisa s seboj prinesite tudi fotografijo (dimenzije 3,5 x 4,5 cm) dijaka/dijakinje, kjer na hrbtno stran z velikimi tiskanimi črkami napišete ime in priimek dijaka/dijakinje ter potrdilo o vpisu na izbrano srednjo šolo (samo na vpogled, ga ne zadržimo).  

Prijavljeni kandidati boste obeščeni o postopku vpisa.

Vselitev v naš dom bo dan pred prvim šolskim dnem, v nedeljo 1. septembra 2024. 

Dodatne informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v svetovalni službi:

E: margareta.cerk@ddt.si
T: 01/234-88-54