Kratko o Špilu

Klub Špil deluje v okviru interesnih dejavnosti Dijaškega doma Tabor. Konec lanskega šolskega leta smo kupili biljard, ki je zelo popestril dogajanje in obisk v igralnici. Dijaki in študenti so ob večerih redni obiskovalci, na večer pa se jih zvrsti kar lepo število. Dijakom so na voljo tri mize za namizni nogomet, elektronski pikado in biljard. V igralnici dijake spremlja dežurni vzgojitelj in posebej tudi študentka, ki skrbi za redno delovanje igralnice in je prisotna ves čas delovanja Špila. Letos je v igralnici potekal tudi del projekta Dom v domu. Dijaki so preizkušali svoje spretnosti uporabe šablon pri poslikavi zidov.

Do konca letošnjega šolskega leta pa si načrtujemo še popraviti in obarvati stebre in zidove, ki bodo dodatno popestrili prostor.
Seveda imamo v načrtu tudi nabavo nekaj novejših igralnih aparatov, ki pa je odvisna od denarnih zmožnosti doma.

Načrt pridobivanja sredstev bomo vključili v spomladanski program internih prireditev dijaškega doma Tabor na Taboru, kjer bi z minimalnimi domskimi sredstvi spodbudili dijake, da bi sami s svojim delom zbrali nekaj denarja za nakup novih igralnih aparatov ali dodatne biljardne mize.

Želja po sproščenih večerih in zabavnih igrah je pri dijakih vedno živa zato skušamo željo skupaj uresničiti in izživeti.

Vabljeni vsak večer v Špil!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *