VSELITVENI DAN V DIJAŠKI DOM TABOR

Bodoči dijaki in dijakinje,
vabimo vas na vselitveni dan, ki bo potekal 31.8.2021 v naši domski dvorani.

Sprejem bo potekal po naslednjem vrstnem redu:

  • ob 16.30 uri dijaki/nje po priimkih od A do L
  • ob 17.30 uri dijaki/nje po priimkih od M do Ž
  • “stari dijaki” po 18h

Na oglasni deski pred domsko dvorano bodo seznami vzgojnih skupin, na katerih bo navedeno ime vzgojitelja/ice vaše vzgojne skupine ter razpored namestitve po sobah. Po končanem uvodnem sprejemu boste skupaj z vzgojiteljem/ico odšli na roditeljski sestanek vzgojne skupine (razporejeni boste po stavbah in prostorih).

Na sprejemu bodo prisotni tudi naši dijaki tutorji, ki vam bodo na voljo za razna vprašanja in informacije, ki jih lahko dobite iz »prve roke«.

Na ta dan za vas in vaše starše, po končanih roditeljskih sestnakih, pripravljamo skupno večerjo v domski jedilnici.

V jedilnici prosimo upoštevajte navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Druge informacije:
• parkiranje bo organizirano na domskem dvorišču oziroma igrišču (dovoz je skozi drsna železna vrata na levi strani vhoda v dom na Kotnikovi ulici 4),
• dijaški dom bo odprt že od 15 ure dalje,
• v primeru, da se iz kakršnihkoli razlogov vselitvenega dne ne boste udeležili, nam to predhodno sporočite na: andreja.zgonc@ddt.si ali na telefon: 01/234-88-40 oz 01/234-88-54.