Vabilo k izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu s storitvami doma

Drage dijakinje, dijaki; drage študentke, študentje. Na oglasnih deskah v vseh treh stavbah je objavljeno vabilo s QR codo: z vašim pametnim telefonom jo skenirajte in rešite spletni anketni vprašalnik. Na osnovi vaših odgovorov pa bomo naredili akcijski načrt in začeli izvajati konkretne korake v smeri izboljšanja pogojev za delo in bivanje v našem domu.
Vnaprej se vam zahvaljujem za reševanje ankete, ki vam bo vzela 3 minute časa.
Vprašalnik