Razpis za Status odgovornega dijaka – 17/18

Dijake obveščamo, da je rok za oddajo vlog za pridobitev »Statusa odgovornega dijaka« ponedeljek, 16.10.2017. Dijaki pisno vlogo oddajo na obrazcu, ki ga dobijo pri matičnemu vzgojitelju. Postopek ugoditve vloge poteka tako, kot je opisano v pravilniku o pridobitvi »Statusa odgovornega dijaka« (glej spletno stran DDT).  Upoštevali bomo le pravočasno oddane in v celoti izpolnjene vloge – vlogo lahko dobite pri vzgojitelju.