Abonma v Mestnem gledališču 2017/18

Ob začetku šolskega leta vas vabim, da se pridružite novi gledališki sezoni. Ogledi kulturnih prireditev se štejejo v izbirne vsebine, za kar se ob koncu šolskega leta prejme potrdilo za 20 ur.

Cena celotnega abonmaja znaša 35 evrov in se plača preko domske položnice v dveh obrokih.
Prijave sprejema vzg. Mira Žlajpah do 15. septembra 2017.

V domu bomo organizirali oglede abonmajskih predstav, ki bodo na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 18:00 uri.
Vključeni bomo v abonma

RADOVEDNI, ki vključuje 6 predstav na velikem odru in eno po izbiri na Mali sceni.

Repertoar abonmaja RADOVEDNI 2017/2018:

Posebnost tega abonmaja je predstavitev uprizoritve oziroma dramskega besedila pred pričetkom predstave in vodeni pogovor z ustvarjalci po koncu predstave.