Podelitev priznanj najlepšim sobam v B

Stavbna higienska komisija vsak četrtek popoldan ocenjuje sobe po izdelanih kriterijih in ob konferenci pripravi statistično poročilo. Vsakodnevno dijake spodbujamo, da so sobe urejene s higienskega in estetskega vidika. V tem polletju je 16 sob doseglo najvišje ocene.
V ta namen smo pripravili krajši kulturni program, podelitev priznanj posameznim sobam, pogostitev in medsebojno druženje.

Nekaj utrinkov …