Razpis Angelin domski sklad 2/2014

Odbor  Angelinega domskega sklada v Dijaškem domu Tabor,  razpisuje finančno pomoč družinam dijakov našega dijaškega doma.
Podpora bo podeljena v obliki plačila oskrbnine za mesec januar 2015.
Dijaki Dijaškega doma Tabor, ki so uspešni v šoli in v dijaškem domu, njihove družine pa prejemajo majhen letni dohodek, lahko kandidirajo za enkratno finančno pomoč pri tem skladu.

Pisne vloge oddajo svojim vzgojiteljicam ali vzgojiteljem (pri njih lahko dobijo tudi obrazec za vlogo) do 16. decembra 2014.

Vlogam je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku prosilca za leto 2013. Odbor bo pri obravnavi vlog upošteval le pravočasno oddane in popolne vloge.

Angelin domski sklad – vloga za tiskanje

za Angelin domski sklad: Andrej Čepin, vzgojitelj