Zasaditev biodiverzitetnega vrtička 2014

Ekipa Inštituta za trajnostni razvoj skupaj s svojimi sodelavci je ustvarila urbani vrtiček na trati pred stavbo Dijaškega doma Tabor. Načrt za vrtiček je pripravila permakulturna strokovnjakinja Jožica Fabjan. Pri oblikovanju visokih gredic smo uporabili veliko materiala z lokacije: veje iz bližnjega parka (po žledolomu), travo in zemljo po prekopu ledine, organske odpadke, …

Veliko sadik, ki smo jih posadili, so na svojih šolah vzgojili otroci. Meritve in izkop smo opravili že v torek, 20. maja, skupaj z dijaki, dijakinjo in vzgojiteljema iz Dijaškega doma Tabor!

V četrtek, 22. maja nas je čakala glavna naloga: priprava gredic in zasaditev biodiverzitetnega vrtička. Skupaj s štiridesetimi učenci, dijaki in mentorji s sedmih ljubljanskih šol, ki so vključene v program Šolski ekovrtovi smo zasadili prikupen vrt, prijaznih oblik in mnogoterih rastlin.

Sodelujoče šole: OŠ Kolezija, OŠ Mirana Jarca Ljubljana, OŠ Zalog, OŠ Karla Destovnika – Kajuha, BIC Ljubljana (Živilska šola), Gimnazija Poljane in Gimnazija Šiška

Več o programu Šolski ekovrtovi: http://www.solskiekovrt.si
Slike na povezavi: https://www.facebook.com/solskiekovrt
Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Ljubljana.