Poročilo o delu video filmskega krožka v šol. letu 2013/14

V šolskem letu 2013/2014 se je filmski krožek prvič odvil v prenovljeni obliki, ki nadaljuje tradicijo, ki je žal bila za nekaj let opuščena. Začel se je z nastankom promocijskega filma za dijaški dom, pri katerem sta dva dijaka imela priložnost se prvič preizkusiti v filmski vlogi.

Snemanje je potekalo tri dni, vendar po razpršenem urniku, ki se je prilagajal in dajal prednost šolskim obveznostim. Po zelo pozitivnem odzivu filma, ter s strani dijakov samih, se je filmski krožek pričel letos in sicer v marcu mesecu. Od takrat pa do meseca junija se je krožek odvil petnajstkrat in je vsakič trajal dve šolski uri ali več. Število udeležencev se je tekom srečanj bistveno povečalo, saj je v eni točki krožek obiskovalo deset dijakov. Dijaki so se spoznali z osnovami filmske in video predprodukcije. Predstavljen jim je bil scenarij in vsi njegovi parametri: zgodba, dramaturgija, slog pisanja, format, dialogi, liki, medsebojni odnosi, akcija, aktivnost, itd. Naročeno jim je bilo, da naj si sami izberejo projekt, ki ga bodo tudi sami realizirali. Prišli so do sklepa, da bojo posneli kratko reklamo za sončna očala, ki jih ročno izdeluje eden od sodelujočih dijakov. Pri pripravi projekta so dijaki spoznali tudi vse malenkosti, na katere je potrebno biti previden, ko se tovrstne projekte izvaja. Npr. iskanje lokacij ter pridobivanje dovoljenj, nabava rekvizitov in ravnanje z njimi, iskanje igralcev, ter kako biti pozoren na tehnične obremenitve in tudi kako na njih odreagirati. V prihajajočem šolskem letu pa se bomo lotili izvedbe projekta torej snemanja same reklame in pa tudi celotne postprodukcije: montaže, obdelave zvoka, slikovne obdelave ter napisi začetne in odjavne špice. Ker je sam proces ustvarjanja videa zelo vezujoč in dolgotrajen, bo krožek potekal v dveh ali treh strnjenih obdobjih tekom celotnega šolskega leta, glede na, zmanjšane šolske obveznosti dijakov.