Projekt ŠUGLA na Taboru

Večletno in pozitivno sodelovanje s Šolo uličnega gledališča (ŠUGLA), ki deluje pod okriljem Društva Gledališče Ana Monro, nas je spodbudilo, da v DDT naredimo korak naprej h kvalitetnejšemu delovanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje.


V ŠUGLI vidimo priložnost za naše dijake, saj s svojim delom na inovativen način približa okolje (ulico) mladim, ki se preko kreativnih interakcij naučijo sprejemati sebe, druge ter različnosti med nami.
Projekt s ŠUGLO se nam je zdel izvrstna priložnosti za izkustveno neformalno učenje s pomočjo skupinskega procesa in dialoškega sodelovanja ter umetniškega ustvarjanja. Sodelujočim smo želeli omogočiti skupinski in ustvarjalni proces, v katerem ni bilo posnetih biografij, ni bilo gledališkega scenarija, niti klasičnih gledaliških vaj. So pa bila srečevanja s seboj, s svojim telesom, gibanjem, … ter okoljem.

Skupaj smo zasnovali projekt, kjer ŠUGLA skupino dijakov Dijaškega doma Tabor, skozi serijo srečanj spozna z osnovnimi tehnikami uličnega gledališča. S spodbujanjem njihove lastne kreativnosti smo realizirali mnogo njihovih idej, istočasno pa jih usmerjali tako, da so preko igre spoznali osnovna načela ulice. Rezultat je bil osupljiv, saj so dijaki zelo uživali, hkrati pa kar srkali znanje. Prav ta projekt je bil izbran kot primer dobre prakse za predstavitev kulturno-umetnostnega projekta vzgojno-izobraževalnega zavoda , ki vključuje sodelovanje umetnika oziroma kulturne ustanove na Kulturnem bazarju 2014 v Cankarjevem domu.

Kulturni Bazar – program