Državne štipendije za mladoletne dijake

Obveščamo vas, da Zakon o štipendiranju, ki začne veljati 1.1.2014, ponovno omogoča prejemanje državne štipendije za mladoletne dijake.
Vloge lahko starši oddajo od 1.12.2013 dalje.
Državne štipendije so namenjene dijakom iz socialno šibkejših družin, obstaja pa tudi možnost dodatka za bivanje (v dijaškem domu), za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.


Več informacij na:
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7185/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/