Razpis Angelin sklad 2/2013

Odbor  Angelinega sklada  v Dijaškem domu Tabor,  razpisuje finančno pomoč družinam dijakov našega dijaškega doma.
Podpora bo podeljena v obliki plačila oskrbnine za mesec december 2013.

Dijaki Dijaškega doma Tabor, ki so uspešni v šoli in v dijaškem domu, njihove družine pa prejemajo majhen letni dohodek, lahko kandidirajo za enkratno finančno pomoč pri tem skladu.

Pisne vloge oddajo svojim vzgojiteljicam ali vzgojiteljem (pri njih lahko dobijo tudi obrazec za vlogo) do 7. novembra 2013.

Vlogam je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku prosilca za leto 2012. Odbor bo pri obravnavi vlog upošteval le pravočasno oddane in popolne vloge.

Angelin sklad – vloga za tiskanje

za Angelin sklad: Andrej Čepin, vzgojitelj