• . Kotnikova ulica 4
  1000 Ljubljana
  p.p. 4444
  . 01 2348840
  . 041 359 977
  .
  . 01 2348855

  . 01 2348848 / ravnatelj
  . 01 2348849 / tajništvo
  . 01 2348847 / računovodstvo
  . 01 2348854 / svetovalna sl.
  . 01 2348858 / vodja prehrane
  . 01 2348857 / kuhinja
  . 01 2348862 / hišnik
  . 01 2348861 / računalnica
  . 01 2348859 / pralnica
  . 01 2348853 / vzgojitelj A
  . 01 2348856 / vzgojitelj B
  . 01 2348860 / vzgojitelj C
  . matična št.: 5055555000
  davčna št.: SI60977329
 • več...

Razpis Angelinega sklada

15. april 2013

Odbor  Angelinega sklada  v Dijaškem domu Tabor,  razpisuje finančno pomoč družinam dijakov našega dijaškega doma.
Podpora bo podeljena v obliki plačila oskrbnine za mesec maj 2013.

Dijaki Dijaškega doma Tabor, ki so uspešni v šoli in v dijaškem domu, njihove družine pa prejemajo majhen letni dohodek, lahko kandidirajo za enkratno finančno pomoč pri tem skladu.

Pisne vloge oddajo svojim vzgojiteljicam ali vzgojiteljem (pri njih dobijo tudi obrazec za vlogo) do 6. maja 2013.

Vlogam je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku prosilca za leto 2012. Odbor bo pri obravnavi vlog upošteval le pravočasno oddane in popolne vloge.

za Angelin sklad: Andrej Čepin, vzgojitelj