Rezultati vprašalnika Zanimanja v prostem času

Zbiranje podatkov je potekalo od 6. 3. 2013 do 14. 3. 2013. Vprašalnik je skupaj izpolnilo 177 dijakov. Od tega je bilo ustreznih 165 vprašalnikov. Rešilo ga je največ dijakov v starostni skupini med 17 in 19 let, povprečna starost dijaka, ki ga je izpolnil je 16,5 let. V največjem številu so rešili vprašalnik dijaki 3. letnika.

Dijaki se v dijaškem domu Tabor počutijo dobro.

PocutjeDijakov

V prostem času se dijaki najraje družijo s prijatelji, gredo žurat, gledajo filme na računalniku, igrajo računalniške igrice in gredo na sprehod. Med drugim tudi najraje spijo. V DD imajo dijaki najraje nogomet, klub špil ter odbojko.

DejavnostiDijaki

Od ponujenih dejavnosti, ki bi jih lahko organizirali v DDT so dijaki izrazili največ zanimanja za večere z znanimi osebnostmi ter za risanje grafitov.