Fotografski natečaj – TnT 2012

Dijaški dom Tabor razpisuje v okviru prireditve Tabor na Taboru fotografski natečaj.

Splošni pogoji:

Več...
 1. Natečaja se lahko udeležijo vse dijakinje in dijaki Dijaškega doma Tabor (v nadaljevanju udeleženci).
 2. Tema fotografiranja: Spremljanje vseh dogodkov  Tabora na Taboru, ki bo potekal od 22. maja do 7. junija 2012. Program vseh dogodkov je objavljen na vseh vidnih mestih v dijaškem domu ter na domski spletni strani.
 3. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ petimi fotografijami.
 4. Pri fotografiranju lahko uporabite kakršen koli digitalni aparat (kompaktni, zrcalno refleksni foto aparat, mobitel). Najmanjša resolucija fotografij je 600 x 400 pixlov.
 5. Udeleženci natečaja prinesejo fotografije mentorju foto krožka, vzgojitelju Andreju Čepinu v elektronski obliki na USB ključku, lahko jih pošljejo tudi po e-pošti na naslov: andrej.cepin@guest.arnes.si
 6. Fotografije so lahko tudi obdelane v katerem koli računalniškem programu za obdelavo fotografij.
 7. Vse prinešene ali poslane fotografije morajo biti opremljene s podatkiime in priimek avtorja, vzgojna skupina, morebitno ime ali oznaka fotografije.
 1. Rok oddaje fotografij: 11. junij 2012.
 2. Vse prispele fotografije bo ocenila strokovna komisija v sestavi: Ana Sluga, magistra umetnosti in zunanja sodelavka domskega foto krožka in mentor foto krožka Andrej Čepin.
 3. Najboljše tri fotografije bodo nagrajene s praktičnimi nagradami.
 4. Po zaključku natečaja bodo najboljše fotografije razstavljene v pritličnem hodniku stavbe C. Za razvijanje fotografij bo poskrbel Dijaški dom Tabor.
 5. Več informacij o sodelovanju na natečaju dobite pri svojih vzgojiteljicah in vzgojiteljih ali pri  mentorju foto krožka A. Čepinu.Lepo  vabljeni k sodelovanju!

Tečaj kreativne digitalne fotografije

Tečaj je sestavljen iz štirih tematskih delov:

 • osnove fotografije.
 • vzpodbujanje ustvarjalnosti, odkrivanje razsežnosti lastne kreativnosti, eksperimentiranje in iskanje meje zmogljivosti fotografiranja.
 • obdelava fotografij na računalnikih, skupno delo na programu Photoshop
 • zaključna skupinska razstava.

Tečaj bo vodila zunanja sodelavka.

 • Mentor

  Andrej Čepin

 • Kontakt

  andrej.cepin@guest.arnes.si

 • Urnik

  glej oglasne deske

 • Namen krožka je vzpodbuditi in izživeti ustvarjalnost, ki jo nosi vsak dijak v sebi. V šolskem letu izpeljemo kreativni tečaj digitalne fotografije pod vodstvom zunanjega sodelavca.

  V krožku pripravljamo tudi redne mesečne fotografske razstave.